About
Contact

Travel Guide Design

There are several projects in my portfolio I can call nothing but epic, because of the efforts and the time spent on them. Travelguide 'Weekend in Ukraine' '12 Towns to Visit During the Days Off' is one of the kind. It was a side project of the Weekly Magazine Focus and I had to do them both simultaneously. When 'Focus' was a weekly grindhouse to me, the Travelguide was just like a lounge cafe, where I could happily spend a couple of months designing, drawing the infographics and laying the pages out.

В моєму портфоліо є кілька проектів, які я можу назвати не інакше як епічними через присвячені їм час та зусилля. Путівник «Уікенд в Україні. 12 міст для поїздки на вихідні» був саме таким. Я мусив робити одночасно його та журнал Фокус. Однак, Фокус був для мене щотижневою молотилкою, а його спецпроект «Уікенд в Україні» — своєрідним лаунж-кафе, де я міг провести кілька щасливих місяців, займаючись дизайном та версткою, нікуди не поспішаючи.

Then I decided to make the running titles that would be not just markup elements, but the storytelling ones, the ones to reinforce the main text below. The running titles were to be infographics with small personages living on them. So I drew typical female and male characters in different life situations: promenading, riding, marching, kayaking, making photos, fighting and even suffering wounds on the battlefield.


Потім були колонтитули, які мали стати не просто елементами розмітки, але цілими історіями, що б доповнювали основний матеріал. Тобто, це мала б бути інфографіка зі своїми персонажами, характерними жінкою та чоловіком у різних ситуаціях, як вечірній променад, їзда верхи, марширування, веслування, фотографування, війна та навіть отримання поранень на полі бою.


Most of the stories and the routes in the Travelguide pertained to the period before Soviet Union, the time of sophisticated material culture. So my characters and their environment looked correspondingly. The buildings represented the ones in the real life in spite of being drawn in a typical minimalistic manner.


Оскільки більшість історій та маршрутів путівника стосуються дорадянської доби — часу вишуканої матеріальної культури, мої персонажі та простір навколо них мають відповідний вигляд. Споруди хоч і намальовано за принципом мінімалізму, передають форми своїх справжніх прототипів.


Of course, people needed machinery and vehicles. Though some of them were invented in the middle of the XX century, the chosen style prevailed and they had to be looking a bit retro, that wasn’t a problem at all.


Звичайно, людям потрібні механізми та засоби пересування. Та хоч деякі з намальованих мною конструкцій було розроблено в середині ХХ століття, обрана ретро-стилістика змусила їх дещо змінитися.


So the running titles looked the way below. Each town had its colour. And the brief stories in digits and facts pertained strictly to the information in the main text on the very same page. The infografics concerned various historic facts, war facts, sizes of constructions, space exploration details and many more.

Далі — приклади застосування колонтитулів. В кожного міста був свій колір, а невеличкі історії в цифрах та фактах стосувались основного тексту з тієї ж шпальти. В інфографіці йшлося про подробиці з історії міст, війн, що вони пережили, про розміри споруд, деталі космічних досліджень та багато іншого.

And, finally, the common pages layout: functional running titles, main space, margins for the additional information and interactive page numeration below. There I wanted to combine the factors of space and time — a bicyclist indicating the page number had to be moving from the beginning to the end, passing all the towns by.


Звісно, все було змакетовано в колонтитули, основний текст, поля для підверсток та інтерактивну нумерацію в нижній частині сторінок. Нумеруючи шпальти, я сумістив простір та час — велосипедист-індикатор сторінки, під час гортання журналу, їде від початку до кінця повз всі 12 міст.


And that was a happy ending story. The bicyclist arrived to the final page to someone he loved, old Ukrainian towns were represented in a new way and the readers’ feedback was very much positive.


Зрозуміло, що в такої історії має бути хепі-енд. Мандрівник доїжджає до своєї панянки на останній шпальті, старі українські міста подаються читачеві дещо оновлено, читач, в свою чергу, схвально висловлюється.
Design & illustrations